SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Škola v tomto študijnom odbore pripravuje odborníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénickej architektúry, dekorácií a scénických prvkov v divadle, televízii, vo filme a pre výtvarnú prax v rôznych oblastiach dizajnérskej tvorby.

Žiaci počas štúdia získavajú zručnosti v maľbe, kresbe, modelovaní, technickom a konštrukčnom kreslení, realizačných technologických a reprodukčných postupoch, počítačovom spracovávaní 2D a 3D návrhov.

Www stránka suvke.sk/nov/scenografia
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolventi se uplatnia v prevádzkach divadiel, filmových ateliéroch a televíznych štúdiách ako samostatní javiskoví výtvarníci, alebo ako asistenti scénických architektov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.