SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Škola v tomto študijnom odbore pripravuje odborníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénickej architektúry, dekorácií a scénických prvkov v divadle, televízii, vo filme a pre výtvarnú prax v rôznych oblastiach dizajnérskej tvorby.

Žiaci počas štúdia získavajú zručnosti v maľbe, kresbe, modelovaní, technickom a konštrukčnom kreslení, realizačných technologických a reprodukčných postupoch, počítačovom spracovávaní 2D a 3D návrhov.

Www stránka suvke.sk/nov/scenografia
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolventi se uplatnia v prevádzkach divadiel, filmových ateliéroch a televíznych štúdiách ako samostatní javiskoví výtvarníci, alebo ako asistenti scénických architektov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.047s
design: widegrafik.