DIZAJN - grafický a priestorový

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 04001, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: +421 55 6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdijný odbor dizajn sa popri základných princípoch dizajnérskej tvorby zameriava na súčasné trendy v dizajne, navrhovanie výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko.

Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a priestorového dizajnu (dizajn interiérov a produktov).

Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov, tvoria 3D vizualizácie alebo vytvárajú priestorové modely v konkrétnom materiáli.

Organizácia štúdia

Študenti počas štúdia nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a návyky:

– základy 2D a 3D vytvárania v grafických softvéroch: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhinoceros
- tvorba dizajnérskej dokumentácie v CAD systémoch
- výtvarné techniky a techniky kresby využiteľné v dizajnérskej tvorbe
- modelovanie a práca s materiálom
- dejiny výtvarnej kultúry a dejiny dizajnu
- základy podnikania a vstup na trh práce

Www stránka suvke.sk/nov/dizajn
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia prijímacia talentová skúška
Ďalšie informácie o štúdiu - štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného odboru DIZAJN - zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu. Štúdium vytvára predpoklady na úspešne vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.039s
design: widegrafik.