DIZAJN - grafický a priestorový

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 04001, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: +421 55 6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdijný odbor dizajn sa popri základných princípoch dizajnérskej tvorby zameriava na súčasné trendy v dizajne, navrhovanie výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko.

Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a priestorového dizajnu (dizajn interiérov a produktov).

Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov, tvoria 3D vizualizácie alebo vytvárajú priestorové modely v konkrétnom materiáli.

Organizácia štúdia

Študenti počas štúdia nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a návyky:

– základy 2D a 3D vytvárania v grafických softvéroch: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhinoceros
- tvorba dizajnérskej dokumentácie v CAD systémoch
- výtvarné techniky a techniky kresby využiteľné v dizajnérskej tvorbe
- modelovanie a práca s materiálom
- dejiny výtvarnej kultúry a dejiny dizajnu
- základy podnikania a vstup na trh práce

Www stránka suvke.sk/nov/dizajn
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia prijímacia talentová skúška
Ďalšie informácie o štúdiu - štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného odboru DIZAJN - zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu. Štúdium vytvára predpoklady na úspešne vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
2. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.059s
design: widegrafik.