KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdijný odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky sa do dnešnej podoby vyvinul zhruba po osemnástich rokoch existencie. Jeho predchodkyňou bola forma pomaturitného štúdia. Na odbore študujú mladí ľudia zaujímajúci sa o klasické maliarske techniky a tradičné remeselné postupy, používané v dielňach starých majstrov pred mnohými storočiami. Náplňou štúdia je nadobúdanie manuálnych zručností v oblasti kresby a maľby, budovanie vlastného výtvarného rukopisu, poznávanie špecifík rôznych výtvarných slohov a autorských postupov.

Žiaci tvoria vlastné práce, na ktorých nadobúdajú potrebné skúsenosti a zručnosti, ale tiež vytvárajú technologické, faksimilné a invenčné kópie, aby na nich pochopili dobové postupy a spôsoby slohových štylizácií. Na základe týchto znalostí môžu potom v kontakte so skutočnými historickými artefaktmi zapožičanými z múzeí, galérií a súkromných zbierok realizovať konzervátorské a reštaurátorské úkony. Týmito úkonmi napomôžu historickým pamiatkam predĺžiť ich existenciu a prinavrátiť im ich pôvodné výtvarno-estetické kvality. Spomínané konzervátorské a reštaurátorské techniky vychádzajú z poznatkov a skúseností našich predkov, no zahŕňajú aj aplikáciu a použitie súčasných materiálov, postupov a moderných technológií. Absolventi štúdia sú pripravení tak, aby sa samostatne dokázali orientovať v špecifikách rôznych typov pamiatok a dokázali tvorivo, no s rešpektovaním originality a dobovosti riešiť problematiku týkajúcu sa ich záchrany a obnovy.

Www stránka suvke.sk/nov/restauratorstvo
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Uplatnenie nachádzajú v reštaurátorských dielňach a ateliéroch múzeí, galérií a v súkromnom sektore v oblasti starožitníctva. Taktiež môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách v oblasti reštaurátorskej problematiky alebo príbuzných výtvarných zameraniach, či odboroch ako sú múzejníctvo, archeológia, archívnictvo alebo dejiny umenia.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.