ANIMOVANÁ TVORBA

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Odbor animovaná tvorba poskytuje základy prípravy na využitie animácie vo všetkých oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia plošných a priestorových scén a ich oživenie, špecificky na modelovanie scén aplikovaných v scénografii, vo filme, hudbe, pri vytváraní počítačových hier, v oblasti vzdelávania (tvorba multimediálnych učebníc), v dizajne a architektúre.

Obsahovou náplňou štúdia sú rôzne techniky animácie od najstarších klasických ručne kreslených techník až po najnovšie počítačové technológie. Študenti absolvujú prípravu v kresbe a iných výtvarných technikách potrebných pre kreatívne rozvíjanie vlastných nápadov. Pri práci s 2D a 3D programami vytvárajú priestorové modely scény, osvetľujú a zobrazujú scénu pomocou virtuálnej kamery a na základe vlastných scenárov a dramaturgie vytvárajú finálny výstup na filmovom plátne alebo obrazovke.

Www stránka suvke.sk/nov/animacia
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolvent je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako samostatný výtvarník - animátor v rôznych funkciách v rámci agentúr prípadne oddelení podnikov, firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú reklamou, tvorbou web stránok, filmom a dizajnom, alebo ďalej študovať na vysokých školách umeleckého zamerania.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.047s
design: widegrafik.