Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 5
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Mášiková
e-mail: timea.masikova@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

aný štúdijný odbor je pokrokovým typom strednej odbornej školy európskeho formátu, ktorý umožňuje žiakom získať odbornú kvalifikáciu v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Po ukončení tretieho ročníka štúdia a po absolvovaní stanoveného počtu hodín praxe má žiak možnosť získať výučný list v odbore kuchár čašník, po ukončení štúdia v piatom ročníku žiak absolvuje maturitné skúšky. Táto kombinácia spôsobov ukončenia štúdia vytvára širšie možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

Www stránka www.shake.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Mechanik počítačových sietí - IT špecialista
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
3. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
60 €
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
5. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.038s
design: widegrafik.