Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 5
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Mášiková
e-mail: timea.masikova@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

aný štúdijný odbor je pokrokovým typom strednej odbornej školy európskeho formátu, ktorý umožňuje žiakom získať odbornú kvalifikáciu v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Po ukončení tretieho ročníka štúdia a po absolvovaní stanoveného počtu hodín praxe má žiak možnosť získať výučný list v odbore kuchár čašník, po ukončení štúdia v piatom ročníku žiak absolvuje maturitné skúšky. Táto kombinácia spôsobov ukončenia štúdia vytvára širšie možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

Www stránka www.shake.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
68 €
2. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
58 €
3. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
4. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
5. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.