Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 5
Termín podania prihlášok 1.1.1970
Lokalita štúdia Postupimská 37, 040 22, Košice
Kontakt Ing. Martina Ilišková
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
3. Mechanik počítačových sietí - IT špecialista
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
80 €
4. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
80 €
5. Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.