Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné štúdium)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Termín podania prihlášok 1.1.1970
Cena (neplatca DPH) 80 €
Poznámka k cene Školné sa platí mesačne počas trvania školského roka (10 mesiacov). V cene školného je zahrnuté: používanie výkonných počítačov s internetom a grafických programov Adobe CC, používanie ateliéru so stojanmi a pod.
Poplatok za prijímacie skúšky 100 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

ZAMERANIE:

  • tvorba digitálnych animácií, videá, vizuálne efekty, propagačná grafika (reklama), tvorba webstránok, fotografický dizajn, základy tvorby počítačových hier, digitálna maľba na grafickom tablete, 3D tlač, organické 3D modelovanie, 3D navrhovanie objektov…

Výučba prebieha najmä v programoch Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Premiere Pro, After Effects), 3D Studio Max, ZBrush atď.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici firmy SCORREGIO DESIGN group.

UPLATNENIE našich absolventov štúdia:

Absolvent študijného odboru GRAFIK digitálnych médií má široké uplatnenie najmä v oblasti propagačnej grafiky, animovanej tvorby, kamera a strih, produktového a interiérového dizajnu, fotografického dizajnu…

Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, fotografických ateliéroch, interiérových štúdiach, tlačových, informačných a spravodajských agentúrach, televízií, IT firmách, návrhár webstránok, grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.

Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého a výtvarného zamerania, predovšetkým v oblasti dizajnu, propagačnej grafike, audiovizuálne média (film a televízia), animovaná tvorba, architektúra, fotografia a nové média ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia, teórie masmédií a príbuzných odborov.

Vďaka rozšíreniu učebného plánu o predmet Figurálne kreslenie môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na maľbu a voľné výtvarné umenie.

Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore.

Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška z odborných predmetov a prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu a návr
Ďalšie informácie o štúdiu Podmienky prijatia na štúdium: podpísanie Zmluvy o štúdiu
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného odboru GRAFIK digitálnych médií má široké uplatnenie najmä v oblasti propagačnej grafiky, animovanej tvorby, kamera a strih, produktového a interiérového dizajnu, fotografického dizajnu... Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, fotografických ateliéroch, interiérových štúdiach, tlačových, informačných a spravodajských agentúrach, televízií, IT firmách, návrhár webstránok, grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu. Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého a výtvarného zamerania, predovšetkým v oblasti dizajnu, propagačnej grafike, audiovizuálne média (film a televízia), animovaná tvorba, architektúra, fotografia a nové média ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia, teórie masmédií a príbuzných odborov. Vďaka rozšíreniu učebného plánu o predmet Figurálne kreslenie môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na maľbu a voľné výtvarné umenie. Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Mechanik počítačových sietí - IT špecialista
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
3. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
80 €
4. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
80 €
5. Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.