Podnikanie v remeslách a službách 2-ročné

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2 roky
Lokalita štúdia Bieloruská 1, 82106, Bratislava
Kontakt Sekretariát
tel: +421 2 4524 8799
mobil: +421 917 638 732
e-mail: skola@gastroskola.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Www stránka www.gastroskola.sk/index.php/ponuka-studia/2-rocne-nadstavbove-studium/podnikanie-v-remeslach-a…
Štúdium je ukončené maturitná skúška

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Bieloruská 1, 82106, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/45248799
e-mail: skola@gastroskola.sk
web: www.gastroskola.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

VAŠA NAJLEPŠIA CESTA K ODBORNÉMU VZDELANIU Pripravujeme žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti gastronómie a služieb, a to v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka a v študijných odboroch spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách a službách. Denná forma je určená pre žiakov končiacich deviatu triedu základnej školy:

 • 3 ročný učebný odbor: kuchár – čašník – servírka
 • 4 ročný študijný odbor: kuchár – čašník – servírka

Externá forma je určená žiakom, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie (výučný list):

 • 2 ročné externé štúdium: spoločné stravovanie – podnikanie v remeslách a službách

Rekvalifikačné kurzy: kuchár – čašník – servírka Vybavenie školy odbornými učebňami umožňuje modernizovať formy vyučovania aj využívaním informačných technológií. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v prestížnych zariadeniach, ktoré zodpovedajú najnovším trendom v spoločnom stravovaní. Žiaci majú možnosť absolvovať barmanský kurz a zúčastňovať sa na akciách a súťažiach profesijných zväzov. Škola žiakom ponúka:

 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • moderné počítačové učebne
 • individuálny prístup ku každému jednotlivcovi
 • maximálnu spoluprácu škola rodič žiak
 • bezplatný prístup na internet
 • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast
 • stravovanie v školskej jedálni
 • domáce a zahraničné exkurzie, tematické výlety
 • lyžiarsky a plavecký kurz

Toto všetko vytvára dobré predpoklady pre účasť na zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj lepšie možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Kuchár 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
2. Podnikanie v remeslách a službách 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
3. Spoločné stravovanie 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
4. Čašník, servírka 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.