ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, VYCHOVÁVATEĽOV, MAJSTROV OV, UČITEĽOV MŠ

Štúdium ponúka IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Štúdium je ukončené titulom Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Lokalita štúdia Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina
Kontakt Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi získajú špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Ponuka kvalifikačných štúdií v oblasti špeciálna pedagogika pre učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, špeciálnych pedagógov. Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Doklad o ukončenom vzdelaní je vysvedčenie vydané Pedagogickou fakultou UK.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdií akademický rok 2019/2020. Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi pedagogických fakúlt učiteľského smeru, resp. absolventi VŠ neučiteľského zamerania s DPŠ. Štúdium je organizované formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Špeciálna pedagogika pre učiteľov, 2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých,
 • pedagogika psychosociálne narušených,
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých,
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov s VŠ vzdelaním (bc., Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium v špecializácii:

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých,
 • pedagogika psychosociálne narušených ,
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

Špeciálna pedagogika pre majstrov odbornej výchovy s VŠ vzdelaním (Bc. aj Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium v špecializácii:

 • pedagogika mentálne postihnutých a viacnásobne postihnutých,
 • pedagogika telesne a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých

Špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl s VŠ vzdelaním (Bc. aj Mgr.

Www stránka www.ipvza.sk
Štúdium je ukončené Štátna skúška
Podmienky prijatia Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú.
Ďalšie informácie o štúdiu Ponuka bude zverejnená v priebehu apríla 2019.

Detail školy

Organizátor štúdia IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina
Kontakt na spoločnosť tel: 0908 277 328
e-mail: ipv@ipvza.sk
web: www.ipvza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

top
1. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo výchovy k občianstvu
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. Doplňujúce pedagogické štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
4. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
5. Špeciálna pedagogika - Pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou…
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.052s
design: widegrafik.