Master štúdium priemyselného inžinierstva

Štúdium ponúka IPA Slovakia, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1
Termín podania prihlášok 1.1.1970
Cena bez DPH 5 000 €
Cena s 20% DPH 6 000 €
Poznámka k cene 2 splátky po 2 500 € bez DPH
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontakt Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia
 • Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 • Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia
 • Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta
 • Zvýšte svoju kvalifikáciu

Od roku 2000 viac ako 276 absolventov

Z hľadiska dosiahnutých úspor ide o celkovú sumu viac ako 13 mil. €.

Praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach

Master štúdium intenzívne rozvíja schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby.

Garancia návratnosti investície

IPA Slovakia garantuje zmluvne každému účastníkovi návratnosť investície do Master štúdia. Priemerné úspory z Master prác dlhodobo predstavujú sumu viac ako 48 000 € a zatiaľ žiaden zákazník nemal dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

Inšpirácie a networking

Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú v spoločnostiach účastníkov, bude každý z nich vidieť, aké problémy sú v iných firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Zároveň každá firma dostane spätnú väzbu od účastníkov a lektora.

Príprava na novú pozíciu okamžité uplatnenie absolventov

Niektorí z nich sa stali po ukončení Master štúdia riaditeľmi a konateľmi veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien.

Finančný benefit pre zamestnávateľa

Na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na druhej strane bude nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme. Dva dni, ktoré strávi celá skupina Master u účastníka, prinesie priamy efekt (úsporu alebo vyriešený problém).

Rozvojový benefit s prínosom pre ďalších ľudí vo firme

Firma je tak dobrá ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť vzniknuté problémy. Ľudí, ktorí toto dokážu, nie je veľa. Master štúdium je určené práve na rozvoj akcieschopnosti. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

Lektori z praxe s desiatkami projektov

Lektori majú za sebou dlhoročnú prax na konkrétnych projektoch v rámci strednej Európy. Za roky svojej praxe spoznali desiatky spoločností a svoje skúsenosti vedia poskytnúť študentom zaujímavým a účinným spôsobom.

Organizácia štúdia

Program:

Trvanie: september – december

Rozsah: 25 dní

Pravidelné stretnutia: 13 modulov

Témy:

 1. Správne zmeny správne* (1 deň – september 2018)
 2. Manažment zmeny – zmena myslenia a budovanie návykov** (1 deň – september 2018)
 3. Praktická cesta k Industry 4.0* (1 deň – október 2018)
 4. Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác* (1 deň – október 2018)
 5. Sila argumentácie a vyjednávania** (1 deň – november 2018)
 6. Umenie pýtať sa a viesť diskusiu** (1 deň – november 2018)
 7. Analýza procesov s využitím value stream mapy* (2 dni – december 2018)
 8. Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov* (2 dni – január 2019)
 9. Konštruktívna spätná väzba** (1 deň – február 2019)
 10. Motiváciou k úspechu** (1 deň – február 2019)
 11. Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie* (2 dni – marec 2019)
 12. Majster prezentačných zručností** (1 deň – apríl 2019)
 13. Kontrolný deň – písomný test + prezentácia Master prác (1 deň – apríl 2019)
 14. Časový manažment** (1 deň – máj 2019)
 15. Tajomstvo emocionality** (1 deň – máj 2019)
 16. Produktívne pracovisko* (2 dni – jún 2019)
 17. Kvalita na pracovisku* (2 dni – júl 2019)
 18. Štíhla logistika* (2 dni – september 2019)
 19. Záverečné skúšky a obhajoba Master práce (1 deň – december 2019)

Poznámka: * Hard moduly, ** Soft moduly

Www stránka https://www.masterstudium.sk/
Ďalšie informácie o štúdiu **MIESTO KONANIA:** 1. IPA Slovakia, s.r.o., Žilina - 10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly 2. V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky - 15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly **ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA** - účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi - podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi - pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a - konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia - realizácia teoretických tréningov - realizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií - práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu - priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu - konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne - spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov) - prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti - úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu **POPLATKY:** *V poplatku je zahrnutá:* - účasť na štúdiu - účasť na exkurziách v rámci štúdia - konzultácie a hodnotenie Master projektu - kontrolný deň - záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia - iPad s prístupom k elektronickým materiálom - študijné materiály v elektronickej podobe - tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii - organizačné náklady - občerstvenie *Každý účastník navyše získa:* - prístup do IPA knižnice - ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství - 10% zľavu na nákup brožúr v IPA e-obchode počas Master štúdia - odborné brožúry v elektronickej podobe
Uplatnenie absolventov - stredný manažment - riadiaci pracovníci podnikových útvarov plánovania a riadenia výroby, organizácie a riadenia výroby logistiky, kvality, zlepšovania - ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti

Detail školy

Organizátor štúdia IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla školy Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontakt na spoločnosť tel: +421412399090
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

IPA Slovakia, s.r.o.

6 000 €
1. Master štúdium priemyselného inžinierstva
IPA Slovakia, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.