Doktorandské štúdium

Štúdium ponúka Mondo International Academy

Dĺžka štúdia 3
Termín podania prihlášok 1.1.1970
Lokalita štúdia Záhradnícka 60, Bratislava
Kontakt Mondo International Academy
mobil: 0919061363
e-mail: office@mondoi-academy.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Program DBA predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania a je určený predovšetkým skúseným manažérom na vyššom stupni riadenia s niekoľkoročnou manažérskou praxou. Program DBA je profesionálny ekvivalent akademického titulu Ph.D (doktor filozofie), ale navrhnutý špeciálne pre účastníkov, ktorí chcú do podnikov vniesť moderné poznatky na základe vlastného výskumu. Účastníkom sa poskytuje príležitosť na posilnenie ich profesionálnej schopnosti na pokročilej úrovni prostredníctvom štúdia – voliteľných modulov. DBA vám pomôže spoznať techniky vedeckého výskumu a ich aplikovateľnosti v praxi. DBA poskytne zúročenie akademických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Tento druh vzdelávania sa zameriava na rozvoj individuálnych schopností účastníkov a prostredníctvom nich na zvyšovanie schopností, praxe a výskumu, čím podporia rozvoj vlastného pracoviska, alebo podniku.

Www stránka https://www.mondoi-academy.com/vzdelavanie-bez-hranic/phd-dba/

Detail školy

Organizátor štúdia Mondo International Academy
Adresa sídla školy Záhradnícka 60, 82108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421919061363
e-mail: office@mondoi-academy.com
web: www.mondoi-academy.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Mondo International Academy je moderná a inovatívna akadémia. Ako exkluzívny kooperačný partner Madison International Institute & Business School (MIIBS) ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdijné programy Ph.D., DBA, MA, BBA, BA.

Mondo International Academy taktiež ponúka postgraduálne programy (Master) ako MBA, LL.M, MPA, MSc, MPH a špecializované kurzy pre dospelých. Špecializované kurzy pre dospelých poskytujeme na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pre dospievajúcu mládež ponúkame stredoškolské vzdelávanie s maturitou a pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Mondo International Academy ponúka kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy pôsobí ako poradca pre študentov a zároveň ako koordinátor štúdia, ktorý navyše pomáha predchádzať technickým, komunikačným alebo administratívnym prekážkam. Výhodou v tejto súvislosti je, že študijné programy, ktoré nie sú vyučované v materinskom jazyku študenta, ale napr. v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku, je možné študovať v slovenskom jazyku alebo naopak. Vďaka našej kooperácií s MIIBS dokážeme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Mondo International Academy

1. MBA Štúdium
Mondo International Academy
diaľkové, MBA
Bratislava
2. MSc – Master of Science
Mondo International Academy
diaľkové, magisterské
Bratislava
3. LL.M – Master of Law
Mondo International Academy
diaľkové, magisterské
Bratislava
4. MPA – Master of Public Administration
Mondo International Academy
diaľkové, magisterské
Bratislava
5. MPH Verejné zdravotníctvo
Mondo International Academy
diaľkové, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.