MBA štúdium - v anglickom jazyku

Štúdium ponúka Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dĺžka štúdia 17 mesiacov
Štúdium je ukončené titulom Franklin University, USA v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
Cena (neplatca DPH) 10 000 €
Lokalita štúdia Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Kontakt Ing. Milan Staňo
tel: 02/6729 5375
mobil: 0905 226 096
e-mail: mba.bbs@euba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

MBA PRE LÍDROV BUDÚCNOSTI Študijný program MBA je vo svete najviac uznávaná manažérska kvalifikácia určená pre manažérov s ambíciou pôsobiť vo vrcholových riadiacich pozíciách. Spoločnosti v neustále sa meniacom prostredí uprednostňujú vo svojom tíme manažérov s medzinárodným profilom schopných pružne a kvalifikovane rozhodovať v podmienkach súčasných globalizovaných, rýchlo sa meniacich trhov. Cieľom programu MBA, ktorý ponúka Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Franklin University je pripraviť pre prax práve takýchto absolventov.

Organizácia štúdia

Jazyk výučby: anglický

Výučba začína 11.11.2019

Forma výučby: 75% výučby prebieha online a 25% štúdia formou face-to-face (v sobotu a nedeľu)

Vyučujúci: americkí a slovenskí pedagógovia

Moduly:

* MBA 707 MBA Foundations
* MBA 711 Business Environment
* MBA 713 Human Resource Management
* MBA 721 Marketing Management
* MBA 723 Managerial Economics
* MBA 727 International Business Management
* MBA 731 Operations & Project Management
* MBA 733 Financial & Managerial Accounting
* MBA 737 Corporate Finance
* MBA 741 Strategic Management

Www stránka www.mbaslovakia.sk
Podmienky prijatia Podmienky prijatia: - ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky stupeň; k prihláške je potrebné doložiť fotokópiu vysokoškolského diplomu a jeho preklad do anglického jazyka. - aktívna znalosť anglického jazyka V prípade, že máte jazykový certifikát TOEFL® alebo IELTS™, je potrebné doložiť jeho fotokópiu; ostatní záujemcovia musia absolvovať testovanie úrovne znalosti anglického jazyka prostredníctvom online systému Accuplacer®. » motivačný list v anglickom jazyku » životopis v anglickom jazyku » kontakty na 3 osoby z profesnej alebo akademickej oblasti, ktoré môžu poskytnúť referencie (napr. od nadriadeného, spolupracovníkov, od vedúceho diplomovej práce, obchodného partnera a pod.)
Ďalšie informácie o štúdiu AKREDITÁCIA Štúdium je akreditované: • Komisiou pre vyššie vzdelávanie (The Higher Learning Commission), • Komisiou pre proprietárne vzdelávanie (The Indiana Comission on Proprietary Education) • IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education). OCENENIA MBA štúdium poskytované na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Franklin University bolo podľa stránky GetEducated.com ocenené ako Top 25 “Best Buy”. Absolventi štúdia získajú uznávaný americký diplom za prijateľnú cenu. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje od akademického roka 2010/2011 nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration v spolupráci s Franklin University, Ohio. Absolventom programu bude udelený titul MBA z USA. Počas 20-mesačného štúdia absolvujú študenti 10 modulov zameraných na rozšírenie znalostí v oblasti podnikateľského prostredia, riadenia ľudských zdrojov, marketingového manažmentu, manažmentu a ekonómie, medzinárodného manažmentu, operačného a projektového manažmentu, finančného a manažérskeho účtovníctva, podnikových financií a strategického manažmentu. Výučbu v MBA programe zabezpečujú skúsení americkí a slovenskí pedagógovia.
Uplatnenie absolventov MBA štúdium je zamerané na aplikovanie nadobudnutých teoretických znalostí v podnikateľskej sfére a je primárne určené pre manažérov.

Detail školy

Organizátor štúdia Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: (02) 6729 5375
e-mail: marketing.bbs@euba.sk
web: https://euba.sk/univerzita/organizacna-struktura-a-pracoviska/utvary-riadene-prorektorom-pre…
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký ústav

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

79 €
1. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, Univerzita tretieho veku
Bratislava
1 950 €
2. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, kvalifikačne
Bratislava
10 000 €
3. MBA štúdium - v anglickom jazyku
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.050s
design: widegrafik.