DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 2 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 04001, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: +421 55 6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný odbor DIZAJN, zamerania:

  • grafický a priestorový dizajn
  • fotografický dizajn
Organizácia štúdia

Učebný plán je zostavený z odborných predmetov a cudzieho jazyka (anglický jazyk). Výučba prebieha v skupinách, 33 – 35 hodín týždenne. Cca 50 % vyučovacích predmetov je voliteľných. Študenti sa tak spolupodieľajú na tvorbe svojho učebného plánu.

Www stránka www.suvke.sk
Štúdium je ukončené odborná zložka maturitnej skúšky
Podmienky prijatia prijímacia talentová skúška
Ďalšie informácie o štúdiu - štúdium je bezplatné - v školskom roku 2012/2013 sa pomaturitné štúdium neotvára
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu alebo v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických a grafických štúdiách alebo reklamných agentúrach. Absolvent študijného zamerania fotografický dizajn je pripravený uplatniť sa vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vo filmových štúdiách a televíziách. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.026s
design: widegrafik.