DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 2 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 04001, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: +421 55 6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný odbor DIZAJN, zamerania:

  • grafický a priestorový dizajn
  • fotografický dizajn
Organizácia štúdia

Učebný plán je zostavený z odborných predmetov a cudzieho jazyka (anglický jazyk). Výučba prebieha v skupinách, 33 – 35 hodín týždenne. Cca 50 % vyučovacích predmetov je voliteľných. Študenti sa tak spolupodieľajú na tvorbe svojho učebného plánu.

Www stránka www.suvke.sk
Štúdium je ukončené odborná zložka maturitnej skúšky
Podmienky prijatia prijímacia talentová skúška
Ďalšie informácie o štúdiu - štúdium je bezplatné - v školskom roku 2012/2013 sa pomaturitné štúdium neotvára
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu alebo v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických a grafických štúdiách alebo reklamných agentúrach. Absolvent študijného zamerania fotografický dizajn je pripravený uplatniť sa vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vo filmových štúdiách a televíziách. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.