Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium

Štúdium ponúka IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Termín podania prihlášok 1.1.1970
Lokalita štúdia Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina
Kontakt Mgr. Michal Langer
mobil: +421 908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Rozšírenie aprobácie o predmet Anglický jazyk a literatúra.

Organizácia štúdia

Ponuka bude zverejnená začiatkom roku 2019.

Podmienky prijatia Prijímacie konanie pozostáva z písomnej skúšky zameranej na overenie stupňa jazykových vedomostí.
Ďalšie informácie o štúdiu
Uplatnenie absolventov Vyučovanie predmetu Anglický jazyk na základných školách a stredných školách.

Detail školy

Organizátor štúdia IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina
Kontakt na spoločnosť tel: 0908 277 328
e-mail: ipv@ipvza.sk
web: www.ipvza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

top
1. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. Učiteľstvo psychológie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
4. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
5. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.055s
design: widegrafik.