Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium,NOVINKA: návrh a tlač v školskej 3D tlačiarni)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Termín podania prihlášok 31.5.2019
Cena (neplatca DPH) 68 €
Poznámka k cene mesačne
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 040 22, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Zameranie štúdijného odboru: 3D navrhovanie objektov, tvorby vizuálnych efektov, postprodukčná úprava,organické modelovanie, rendering, webdizajn, fotografický dizajn, digitálna maľba na grafickom tablete,3D tlač,interiérový a produktový dizajn.

Výučba grafického a priestorového dizajnu prebieha v dizajnérskych programoch softvérového balíka ADOBE Creative Cloud 2018 a to hlavne v nasledujúcich programoch: Photoshop, Illustrator, InDesign. Programy na 3D navrhovanie: 3D Studio Max, ZBrush (unikátny program na organické modelovanie).

V rámci predmetu trojrozmerného (3D) navrhovania objektov majú študenti k dispozícií 3D tlačiareň s externým skenerom – MakerBot Replicator piatej generácie – pomocou ktorej si študenti môžu svoje 3D práce vytlačiť do hmotnej podoby.

Organizácia štúdia

Denná forma štúdia.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška z odborných predmetov, prezentácia záverečnej odbornej práce
Ďalšie informácie o štúdiu Študenti sa zúčastňujú niekoľkodňových krajinárskych kurzov. Študenti sa zúčastňujú dizajnérskych výstav, ktoré organizuje škola, na ktorých sú vystavené študentské práce.
Uplatnenie absolventov Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti dizajnu a architektúry, grafiky, nové média, fotografia ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia a príbuzných odborov. Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, ako kreatívny pracovník pri tvorbe počítačových hier a filmovej produkcie, interiérových a architektonických štúdiach, ako dizajnér alebo grafik vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.
Ubytovanie, strava a voľný čas Stravovanie v školskej jedálni. Študent sa môže ubytovať v jednom z košických stredoškolských internátov (študent si ubytovanie vybavuje sám).

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

68 €
1. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
58 €
2. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
3. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
5. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.085s
design: widegrafik.