Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň

Štúdium ponúka Fakulta práva PEVŠ

Dĺžka štúdia ročné štúdium
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 750 €
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt Mgr. Boris Bizov
tel: 02/48208823
fax: 02/48208839
e-mail: boris.bizov@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent Rigorózneho konania získava po vykonaní akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Organizácia štúdia

Rigorózne konanie sa realizuje v nasledovných študijných predmetov:

  • Teória a dejiny štátu a práva
  • Ústavné právo
  • Správne právo
  • Pracovné právo
  • Trestné právo
  • Medzinárodné a európske právo
  • Obchodné právo

Fakulta je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”).

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, môže vykonať absolvent magisterského študijného programu alebo obdobného študijného programu v zahraničí v odbore právo alebo v príbuznom študijnom odbore

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta práva PEVŠ
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 4820 8823
e-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta práva PEVŠ

2 190 €
1. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
2. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 290 €
3. Právo - magisterný stupeň štúdia, denné štúdium
Fakulta práva PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 090 €
4. Právo - magisterný stupeň štúdia, externé štúdium
Fakulta práva PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
1 990 €
5. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.041s
design: widegrafik.