škola podnikania

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola podnikania

Dĺžka štúdia 2
Lokalita štúdia Bystrická cesta 174/5, 03484, Ružomberok
Kontakt Alžbeta Štrbáková
tel: 0907623832
mobil: +421907623832
e-mail: alzbeta.strbakova@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Dvojročné štúdium je rozdelené na 4 polroky, pričom po každom polroku študent vykoná skúšku z každého predmetu s možnosťou individuálneho termínu. Počas polroka sa každý žiak zúčastní konzultácie spravidla dvakrát. Maturitná skúška pozostáva zo slovenčiny, angličtiny (alebo nemčiny), teoretických a praktických predmetov. Získané vzdelanie je zo zákona rovnocenné so vzdelaním získaným v inej forme štúdia. Úspešný absolvent môže pokračovať priamo na vysokoškolskom štúdiu v odbore manažment.

Štúdium je ukončené maturitná skúška

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola podnikania
Adresa sídla školy Bystrická cesta 174/5, 03484, Ružomberok
Kontakt na spoločnosť tel: 0907623832
e-mail: alzbeta.strbakova@gmail.com
web: https://sssp.edupage.org/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

119 – Nezisková organizácia Hlavná činnosť : 85310 – Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo Inštitucionálny sektor : 15000 – Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam Druh vlastníctva : 2 – Súkromné tuzemské

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola podnikania

1. škola podnikania
Súkromná stredná odborná škola podnikania
externé, nadstavbové
Ružomberok
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.066s
design: widegrafik.