Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma

Štúdium ponúka Súkromná obchodná akadémia AMOS

Dĺžka štúdia 3
Lokalita štúdia Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, 815 05, Bratislava
Kontakt PaedDr. Pavol Šuniar
tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Poskytujeme vzdelávanie v študijnom odbore cestovný ruch,3 r. vyššie odborné št.Učebné plány pozri na webstránke.

Organizácia štúdia

Jedná sa o dištančné vzdelávanie. K štúdiu je potrebné mať prístup na internet. SOA AMOS poskytuje frekventantom, ktorí túto možnosť nemajú, využívať odbornú učebňu s modernými počítačmi s prístupom na internet zdarma. Výhodou je individuálny časový harmonogram a rýchlejšie získavanie vedomostí, štúdium je prístupné ľuďom s rozdielnymi úvodnými vedomosťami. Učebný plán pozri na webstránke.

Www stránka www.soa-amos.sk
Štúdium je ukončené Absolventská skúška. Absolvent získa titul "DiS" - DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA. Podľa Medzinárodnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B, 1. stupeň VYSOKOŠKOLSKÉHO vzdelania.Ponúkame aj DENNÚ a DIAĽKOVÚ formu štúdia.
Podmienky prijatia Podmienkou prijatia je predloženie maturitného vysvedčenia a uzavretie zmluvy.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný odborník, plne pripravený pre trh práce. Ovláda praktickú činnosť v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a v zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu. Súhrn kompetencií (cudzí jazyk, PC) kvalifikuje absolventa do pozície riadiaceho pracovníka strednéhomanažmentu.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná obchodná akadémia AMOS
Adresa sídla školy Holíčska 2, 85105, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
web: www.soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Ponúkame štúdium v nasledovných študijných odboroch:

  • obchodná akadémia, diaľkové štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
  • obchodná akadémia, diaľkové pomaturitné kvalifikačné dvojročné štúdium
  • cestovný ruch, diaľkové pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • cestovný ruch, denné pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • asistent manažéra- denné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná obchodná akadémia AMOS

1. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
2. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
3. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
4. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
5. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.039s
design: widegrafik.