Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé

Štúdium ponúka Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

Dĺžka štúdia 2 akademické roky, 4 semestre
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 1 990 €
Poznámka k cene za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platit jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Fakulta ekonómie a podnikania, Tematínska 10 , 851 05, Bratislava
Kontakt Ing. Jarmila Hurtošová
tel: 02/682 03 604
fax: 02/682 03 633
e-mail: studijne.fep@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Obsah i charakter štúdia vám dajú rozsiahle vedomosti. Odborné predpoklady z vás urobia odborníka kompetentného riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti nie len doma, ale v rámci celej Európskej únie. Získaš odborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, preto sa uplatníš aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

Organizácia štúdia

Štúdium je plánované v štandardnej dĺžke – dva roky a je rozdelené do štyroch semestrov. Semestrálna výučba prebieha formou konzultácií organizovaných pravidelne v sobotu po dobu 12 týždňov. Na záver semestra je zaradené skúšobné obdobie v dĺžke 6 týždňov. Fakulta vzdeláva externou formou aj na svojom konzultačnom stredisku v Žiline.

Www stránka www.paneurouni.com
Štúdium je ukončené Inžinier - "Ing."
Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na inžinierske je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pri prijímacom pohovore sa overuje nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia uchádzača a inžinierskeho študijného programu.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Obsah i charakter štúdia vám dajú rozsiahle vedomosti. Odborné predpoklady z vás urobia odborníka kompetentného riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti nie len doma, ale v rámci celej Európskej únie. Získaš odborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, preto sa uplatníš aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti študujú na fakulte podľa zákona o vysokých školách, na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, alebo dohôd o spolupráci uzatváraných v zmysle v rámci medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 68 203 608
e-mail: dekanat.fep@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

2 490 €
1. Medzinárodného podnikania - doktorandské štúdium, externé štúdium
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 990 €
2. Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
1 990 €
3. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - denné
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, inžinierske
Bratislava
1 990 €
4. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, inžinierske
Bratislava
1 990 €
5. Ekonomika a manažment podnikania - bakalársky stupeň - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.