Učiteľstvo akademického predmetu informatika

Štúdium ponúka Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Lokalita štúdia Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt Iveta Sováková, RNDr.
tel: +421 55 234 2116
fax: +421 55 622124
e-mail: studijne@upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Obsah študijného programu tvorí pedagogicko-psychologická príprava a kombinácia dvoch akademických predmetov a ich didaktík (s Informatikou sa kombinuje chémia, matematika, geografia, fyzika, biológia, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk alebo britské a americké štúdiá). Študijný program nadväzuje na príslušné medziodborové štúdium na bakalárskom stupni.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na webovej stránke fakulty v informáciách o štúdiu.

Www stránka www.science.upjs.sk
Štúdium je ukončené Štátne skúšky z pedagogiky, psychológie a didaktiky študovaných akademických predmetov, diplomová práca
Podmienky prijatia Štúdium je pokračovaním medziodborového bakalárskeho štúdia informatiky v kombinácii s ďalším odborom, jeho absolventi sú prijatí bez prijímacej skúšky.
Ďalšie informácie o štúdiu Pre informácie o bakalárskom stupni pozri príslušné medziodborové štúdium.
Uplatnenie absolventov Absolventi štúdia sú spôsobilí vyučovať predmety svojho štúdia na základných a stredných školách.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie je študentom prideľované podľa pravidiel schválených vedením Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti sú prijímaní na základe zmluvy. Štúdium študentov z krajín mimo EU sa realizuje za poplatok. Študenti z krajín EU študujú za rovnakých podmienok ako občania SR ak študujú v slovenskom jazyku. Realizácia štúdia v anglickom jazyku je spoplatnená.

Detail školy

Organizátor štúdia Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa sídla školy Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: +421-55-6222121
fax: +421-55-6222124
e-mail: pfsekret@upjs.sk
web: www.science.upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

vzdelávanie a vedecký výskum

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1. Učiteľstvo akademického predmetu chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
2. Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
4. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
5. Biofyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.039s
design: widegrafik.