Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dĺžka štúdia 4 roky Bc.
Štúdium je ukončené titulom Bc., Mgr.,
Cena (neplatca DPH) 260 €
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Palackého 1, PO BOX 104, Bratislava, 810 00, Bratislava
Kontakt PhDr. Eva Razzouková
tel: 02/59305621
mobil: 0904 831 246
e-mail: razzoukova@vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych a vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej techniky.

Www stránka www.vssvalzbety.sk
Uplatnenie absolventov Absolvent bude schopný samostatne pracovať na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky), organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať s klinickými pracoviskami pri riešení diagnostických a terapeutických problémov v rámci liečebno-preventívneho procesu. Štúdium neinterferuje so žiadnym študijným odborom na iných vysokých školách. Je komplementárne voči štúdiu medicíny na lekárskych fakultách.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov individuálne

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa sídla školy Palackého 1, 81000, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0911 707 847, 0911 565 137
e-mail: drozdova@vssvalzbety.sk
web: www.vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

verejné zdravotníctvo sociálna práca ošetrovateľstvo misijná a charitatívna práca laboratórne a vyšetrovacie metódy zubná technika psychológia sociológia

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

260 €
1. Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
2. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
260 €
3. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
4. Ošetrovateľstvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava, Nové Zámky, Prešov
260 €
5. Verejné zdravotníctvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.