Misijná a charitatívna práca

Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dĺžka štúdia 4 roky Bc.
Cena (neplatca DPH) 260 €
Lokalita štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, PO BOX 104, , 810 00 , Bratislava
Kontakt PhDr. Eva Chovanová
tel: 02/59305621
mobil: 0911 082 546
e-mail: chovanova@vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent bude schopný posudzovať a diagnostikovať problémy núdznych v misii, poskytovať pomoc klientovi v hmotnej núdzi, po výkone trestu odňatia slobody, členom etnických minorít, klientovi pri strate zamestnania, pomoc občanom vyššieho veku, presadzovať a ochraňovať práva núdznych v misiách v treťom svete, vykonávať činnosti spojené s plánovaním zabezpečovaním a kontrolou poskytovaných foriem pomoci. Uplatní sa najmä v oblasti terénnej misijnej a charitatívnej práce, miestnej štátnej správe a samospráve, organizáciách poskytujúcich humanitárne operácie, verejno-právnych inštitúciách so zameraním na sociálnu oblasť, ako manažér sociálnych služieb, v riadiacich a kontrolných inštitúciách, podieľa sa na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy.

Www stránka www.vssvalzbety.sk
Uplatnenie absolventov Hlavné ťažisko uplatnenia absolventov je vo vykonávaní sociálnej, misijnej a charitatívnej práce priamo v teréne na úrovniach: štátna správa, samospráva, v neštátnych inštitúciách a organizáciách ako sú rôzne občianske združenia, nadácie a podobne. V inštitúciách ako: detské domovy, domovy dôchodcov, väznice, reedukačné domovy, azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, kúpele, sanatóriá, LDCH, hospicové zariadenia a pod., v medzinárodných inštitúciách ako UNICEF, UNHCR a podobne.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov individuálne

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa sídla školy Palackého 1, 81000, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0911 707 847, 0911 565 137
e-mail: drozdova@vssvalzbety.sk
web: www.vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

verejné zdravotníctvo sociálna práca ošetrovateľstvo misijná a charitatívna práca laboratórne a vyšetrovacie metódy zubná technika psychológia sociológia

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

260 €
1. Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
2. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
3. Ošetrovateľstvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava, Nové Zámky, Prešov
260 €
4. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
260 €
5. Verejné zdravotníctvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.