Sociálna práca

Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dĺžka štúdia 4 roky Bc.
Cena (neplatca DPH) 260 €
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, PO BOX 104, Bratislava, 810 00 , detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina, Trstená, Košice, Michalovce
Kontakt Mgr. Marta Prilinská
tel: 02/5930 5621
mobil: 0911 707 855
e-mail: prilinska@vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný program je preto zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia: vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné úseky: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch, podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a pod.

Www stránka www.vssvalzbety.sk
Uplatnenie absolventov Absolventi sa uplatnia na nasledovnách úsekoch: sociálna práca v zdravotníctve, sociálnoprávna ochrana, sociálna práca s rodinou, sociálna práca s rizikovým klientom a pod. Pomáhajú pri zvládaní takých sociálne problémových situácií občanov, akými sú: potreba realizácie rodinnej starostlivosti vrátane foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, pomoc pri riešení hmotnej núdze, pomoc a podpora zdravotne postihnutým občanom, pomoc a podpora občanom vyššieho veku, pomoc a podpora nezamestnaným občanom, práca s deťmi s poruchami správania, práca s občanmi v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, práca so závislými občanmi a podobne.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov individuálne

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa sídla školy Palackého 1, 81000, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0911 707 847, 0911 565 137
e-mail: drozdova@vssvalzbety.sk
web: www.vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

verejné zdravotníctvo sociálna práca ošetrovateľstvo misijná a charitatívna práca laboratórne a vyšetrovacie metódy zubná technika psychológia sociológia

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

260 €
1. Verejné zdravotníctvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
2. Ošetrovateľstvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava, Nové Zámky, Prešov
260 €
3. Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
4. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
5. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.