Ošetrovateľstvo

Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dĺžka štúdia 4 roky Bc.
Štúdium je ukončené titulom Bc., Mgr., PhD.
Cena (neplatca DPH) 260 €
Lokalita štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Palackého 1, PO BOX 104, Bratislava, 810 00, Bratislava, Nové Zámky, Prešov
Kontakt Alena Bučeková, Mgr. Jana Drozdová
tel: 02/5930 5624
mobil: 0911 707 846, 0911 707 847
e-mail: bucekova@vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent je spôsobilý vykonávať ošetrovateľskú prax predovšetkým tým, že: pracuje v zdravotníckom tíme alebo samostatne pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v školách a v školských zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v rodinách a komunitách, v pracovnom prostredí a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca ošetrovateľskú starostlivosť nachádza, ovláda teóriu ošetrovateľstva a ošetrovateľský proces, disponuje informáciami a poznatkami z humanitných vied, ktoré majú vzťah k ošetrovateľstvu, vykonáva ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, v tejto oblasti uskutočňuje nezávislé rozhodnutia a je za ne zodpovedný, zvláda diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné a výchovné postupy a techniky, zvláda jednotlivé vyšetrovacie metódy a postupy používané pri posudzovaní zdravia a zdravotného stavu a manažment ošetrovateľstva, samostatne, tvorivo a koncepčne rieši profesionálne úlohy, vedie tím a pracuje v tíme, je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko a niesť zodpovednosť, aplikuje a využíva získané vedomosti a schopnosti v praxi, pod.

Www stránka www.vssvalzbety.sk
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia sa uplatní predovšetkým ako samostatný pracovník v oblasti primárneho, klinického a preventívneho ošetrovateľstva, v ošetrovateľskom manažmente, v ošetrovateľskom výskume a ako pedagogický pracovník spôsobilý vyučovať ošetrovateľské predmety v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní sestier.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov individuálne

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa sídla školy Palackého 1, 81000, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0911 707 847, 0911 565 137
e-mail: drozdova@vssvalzbety.sk
web: www.vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

verejné zdravotníctvo sociálna práca ošetrovateľstvo misijná a charitatívna práca laboratórne a vyšetrovacie metódy zubná technika psychológia sociológia

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

260 €
1. Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
2. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
260 €
3. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
4. Ošetrovateľstvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava, Nové Zámky, Prešov
260 €
5. Verejné zdravotníctvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.