POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma

Štúdium ponúka Súkromná obchodná akadémia AMOS

Dĺžka štúdia 2
Lokalita štúdia Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, 815 05, Bratislava
Kontakt Ing. Katarína Bederková
tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Poskytujeme vzdelávanie v študijnom odbore obchodná akadémia, pomaturitné kvalifikačné 2 ročné štúdium. Ponúkame aj DIAĽKOVÚ formu štúdia. Učebné plány pozri na webstránke.

Organizácia štúdia

Jedná sa o dištančné vzdelávanie. K štúdiu je potrebné mať prístup na internet. SOA AMOS poskytuje frekventantom, ktorí túto možnosť nemajú, využívať odbornú učebňu s modernými počítačmi s prístupom na internet zdarma. Výhodou je individuálny časový harmonogram a rýchlejšie získavanie vedomostí, štúdium je prístupné ľuďom s rozdielnymi úvodnými vedomosťami. Učebný plán pozri na webstránke.

Www stránka www.soa-amos.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia Podmienkou prijatia je predloženie maturitného vysvedčenia a uzavretie zmluvy.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná obchodná akadémia AMOS
Adresa sídla školy Holíčska 2, 85105, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
web: www.soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Ponúkame štúdium v nasledovných študijných odboroch:

  • obchodná akadémia, diaľkové štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
  • obchodná akadémia, diaľkové pomaturitné kvalifikačné dvojročné štúdium
  • cestovný ruch, diaľkové pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • cestovný ruch, denné pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • asistent manažéra- denné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná obchodná akadémia AMOS

1. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
2. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
3. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
4. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
5. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.