Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie

Štúdium ponúka Fakulta informatiky PEVŠ

Dĺžka štúdia ročné štúdium
Cena (neplatca DPH) 750 €
Poznámka k cene Školné sa platí v určenom termíne.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt Ing. Daniela Šuláková
tel: +421 2 6820 3651
e-mail: studijne.fi@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent Rigorózneho konania získava po vykonaní akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Podmienky prijatia Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika, resp. príbuznom študijnom programe.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta informatiky PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 05, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 68 203 605
e-mail: studijne.fi@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta informatiky s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladie dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe.

Fakulta informatiky ponúka:
Flexibilitu štúdia prispôsobenú aktuálnym potrebám trhu.
Prepojenie teórie a praxe s najmodernejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
Možnosť súbežného štúdia informatiky so študijnými programami v odbore práva, ekonómie a masmédií.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta informatiky PEVŠ

750 €
1. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 690 €
2. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
1 690 €
3. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 790 €
4. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
1 790 €
5. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.053s
design: widegrafik.