Medzinárodného podnikania - doktorandské štúdium, externé štúdium

Štúdium ponúka Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

Dĺžka štúdia 5 rokov, 10 semestrov
Cena (neplatca DPH) 2 490 €
Poznámka k cene školné platia študenti, jednorazovo, 2 alebo 10 platbach
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt Barbora Illéšová
tel: +421 2 6820 3616
e-mail: barbora.illesova@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi: · majú hlboké vedecké poznatky, analyzujú spoločensko-ekonomické, makro- a mikroekonomické súvislosti, · formulujú v praxi reálne využiteľné prístupy k riešeniu problémov v oblasti medzinárodného podnikania.

Organizácia štúdia

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. V študijnej časti sa orientuje na osvojenie si analyticko–syntetických metód skúmania ekonomických a medzinárodných podnikateľských faktorov vo vzájomných súvislostiach a prepojeniach. Vedecká časť programu sa orientuje na skúmanie rôznych vedeckých problémov medzinárodného podnikania, výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z daného odboru, spracovanie informácií a ich prezentáciu na vedeckých zasadnutiach a v publikačných výstupoch, na vypracovanie prípadových štúdií a dizertačnej práce.

Podmienky prijatia Prijímacia skúška pozostáva z: • odbornej prijímacej skúšky • jazykovej prijímacej skúšky z anglického jazyka.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne pripravenými odborníkmi, ktorí po ukončení štúdia nadobudnú najvyššiu profesionálnu úroveň. Uplatnenie nachádzajú nielen vo vedeckej práci na univerzitách, vo výskumných tímoch, v rôznych spoločenských a verejných organizáciách, ale aj ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách. Uplatnenie sa predpokladá v medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 68 203 608
e-mail: dekanat.fep@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

1 990 €
1. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, inžinierske
Bratislava
2 490 €
2. Medzinárodného podnikania - doktorandské štúdium, externé štúdium
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 990 €
3. Ekonomika a manažment podnikania - bakalársky stupeň - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
4. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - denné
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, inžinierske
Bratislava
1 990 €
5. Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.