Cestovný ruch, Škola podnikania, Obchod a podnikanie, - denné a diaľkové (externé)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola HOST

Dĺžka štúdia diaľkové - 2 roky
Termín podania prihlášok 20.3.2024
Cena (neplatca DPH) 1 500 €
Poznámka k cene možnosť mesačných splátok
Poplatok za prijímacie skúšky 50 €
Lokalita štúdia Pionierska 15, 831 02, Bratislava
Kontakt Mgr. Soňa Bočáková, Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.
tel: 02/43420980
mobil: 903737909
fax: 02/54651367
e-mail: skolahost@skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Znalosti a zručnosti absolventa:

 • praktické ovládanie manažérskych,výkonných a praktických činností zamerania študijného odboru
 • nadobudnutie profesionálnych kompetencií a ďalšieho odborného profilovania a vstupu do sféry práce v oblasti turizmu a cestovného ruchu
 • ovládanie min. dvoch cudzích jazykov, efektívnych komunikačných schopností
 • ovládanie personálneho manažmentu,právnych,ekonomických,finančných,informatických predpokladov podnikania
Organizácia štúdia
 • Denné a diaľkové 2-ročné maturitné
 • štandardný stredoškolský vzdelávací proces
 • učebné plány viď: www.skolahost.sk
Www stránka www.skolahost.sk
Štúdium je ukončené Maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.
Podmienky prijatia a) Poslať alebo doručiť prihlášku na školu do 30.06. b) Uchádzač bude prijatý bez prijímacieho pohovoru.
Ďalšie informácie o štúdiu - Štúdium je organizované na základe Zmluvy o štúdiu - deň otvorených dverí: každá streda v čase 12.00-16.30 hod. - možnosť zahraničnej praxe
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia: - získa špeciálne vedomosti a zručnosti v študovaných odboroch, vrátane nových poznatkov informačných a komunikačných technológií potrebných pre vykonávanie činností v odvetví cestovného ruchu - hoteliérstvo, obchod, služby, turizmus - je pripravený na zodpovedajúce profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej a praktickej prípravy - je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku - má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti - je schopný pripraviť stratégiu a koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov a efektívnu organizáciu a fungovanie svojej firmy.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov - Absolvovanie štúdia ekvivalentného maturite v prípade pomaturitného štúdia - Základné vzdelanie v prípade jazykovej prípravy pre cudzincov.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola HOST
Adresa sídla školy Pionierska 15, 831 02 , Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/43420980
e-mail: skolahost@skolahost.sk
web: www.skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredné odborné vzdelávanie maturitné v odboroch:

 • Hotelová akadémia
 • Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu

Stredné odborné vzdelávanie pomaturitné v odboroch:

 • Cestovný ruch
 • Obchod a podnikanie
 • Škola podnikania

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola HOST

1 500 €
1. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
1 500 €
2. Cestovný ruch, Škola podnikania, Obchod a podnikanie, - denné a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
1 500 €
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu - denné a diaľkové - 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola HOST
diaľkové, štvorročné
Bratislava
1 500 €
4. Hotelová akadémia - denné - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, päťročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.