Teológia-ext.dokt.

Štúdium ponúka Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho

Dĺžka štúdia max: 10 semestrov
Poznámka k cene ročné školné pre externého poslucháča doktorandského štúdia
Lokalita štúdia Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Kontakt Mgr. Attila Lévai, PhD.
tel: +421 35 3260657
mobil: +421 908 706655
e-mail: levaia@ujs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Hlavným poslaním doktorandského štúdia reformovanej teológie je všestranná príprava budúcich pedagogických a vedeckých pracovníkov na fakulte ako aj vedúcich predstaviteľov v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a v zahraničí, prípadne v ostatných protestantských cirkvách. Fakulta je jedinou reformovanou fakultou na Slovensku pre vzdelávanie a výchovu vedúcich cirkevných pracovníkov, pričom slúži aj na vzdelávanie a výchovu reformovaných cirkevných pracovníkov aj pre iné európske krajiny.

Doktorandský študijný program v externej forme štúdia stupňa je spoplatnený.

Podmienky prijatia Všeobecné podmienky prijatia na doktorandské štúdium: V zmysle zákona 131/2002 Z.z základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium sú: úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia ukončené štátnou skúškou v odbore teológia na reformovanej alebo inej protestantskej teologickej fakulte, vážený študijný priemer do 1,5, vyplnená a v stanovenom termíne odoslaná prihláška na doktorandské štúdium, v stanovenom termíne odoslaný zoznam publikačnej činnosti v odborných alebo cirkevných časopisoch úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru. Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium: · ústny pohovor z teologických disciplín Ústna skúška je komisionálna a jej klasifikácia je evidovaná v protokoloch o prijímacích skúškach
Ďalšie informácie o štúdiu Upozornenie: UJS bude akceptovať za elektronickú prihlášku, iba takú prihlášku, ktorá bude vytvorená a podaná prostredníctvom Akademického informačného systému UJS, ktorý je dostupný na adrese: e-prihlaska.selyeuni.sk
Uplatnenie absolventov Študenti doktorandského štúdia sa môžu uchádzať o uvoľnené miesta pedagógov na RTF UJS alebo na iné fakulty, kde sa čiastočne alebo úplne vyučuje reformovaná teológia, teológia vôbec alebo príbuzný vedný odbor. Titul PhD. je výhodou aj pri obsadzovaní vyšších cirkevných funkcií.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie pre našich poslucháčov je zabezpečené v študentských domovoch Danubius a Čajka. Pre poslucháčov je k dispozícii jedáleň UJS zabezpečujúca dve teplé jedlá denne (obedy a večere).
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplne stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie treba uznať (nostrifikovať) v SR a príslušné doklady odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.

Detail školy

Organizátor štúdia Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
Adresa sídla školy Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Kontakt na spoločnosť tel: 0353260657
e-mail: levaia@ujs.sk
web: www.selyeuni.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho

1. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
1 000 €
2. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
3. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
0 €
4. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.