Reformovaná teológia

Štúdium ponúka Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho

Dĺžka štúdia 10 semestrov
Lokalita štúdia Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Kontakt Mgr. Attila Lévai, PhD.
tel: +421 35 3260657
mobil: +421 908 706655
e-mail: levaia@ujs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium štandardne trvá päť rokov a je ukončené štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Úspešným absolvovaním tohto štúdia získa študent titul „Magister“ (Mgr.). V akademickom roku 2015/2016 otvára RTF UJS 1 akreditovaný študijný program.

Podmienky prijatia Prihláška na vysokoškolské štúdium spojené 1.a 2. stupňom (magisterské štúdium) musí obsahovať, resp. treba k nej pripojiť: · životopis, · doporučenie duchovného a presbytéria (pre cudzincov doporučenie od biskupa), konfirmačný list – iba v prípade, ak absolvent sa chystá na duchovenskú službu úradne overená fotokópia maturitného a výročného vysvedčenia. Prijímacie skúšky na magisterské štúdium: Obsah prijímacích skúšok pre magisterské štúdium: · písomný test zo všeobecných stredoškolských a potrebných cirkevných a teologických vedomostí, ako aj znalosti cudzieho jazyka · ústny pohovor z cirkevného spevu, cudzieho jazyka a spôsobilosti Do celkového vyhodnotenia sa započítava aj prospech z výročného a maturitného vysvedčenia. V zmysle zákona 131/2002 Z.z základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a absolvovanie prijimacích skúšok.
Ďalšie informácie o štúdiu Upozornenie: UJS bude akceptovať za elektronickú prihlášku, iba takú prihlášku, ktorá bude vytvorená a podaná prostredníctvom Akademického informačného systému UJS, ktorý je dostupný na adrese: e-prihlaska.selyeuni.sk
Uplatnenie absolventov Absolvent Reformovanej teologickej fakulty (Mgr.) získa počas štúdia ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo študovaného odboru. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dobrým východiskom pre prax a ďalšie štúdium. Absolvent má rozsiahle a spoľahlivé vedomosti z jazyka, literatúry, dejín, kultúry a reálií krajín, ktorej jazyk študuje, ako aj schopnosti a zručnosti na prácu prekladateľa a tlmočníka. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie pre našich poslucháčov je zabezpečené v študentských domovoch Danubius a Čajka. Pre poslucháčov je k dispozícii jedáleň UJS zabezpečujúca dve teplé jedlá denne (obedy a večere).
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredoškolské vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.

Detail školy

Organizátor štúdia Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
Adresa sídla školy Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Kontakt na spoločnosť tel: 0353260657
e-mail: levaia@ujs.sk
web: www.selyeuni.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho

1. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
1 000 €
2. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
3. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
0 €
4. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.038s
design: widegrafik.