Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť

Štúdium ponúka Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho

Dĺžka štúdia 6 semestrov
Lokalita štúdia Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Kontakt Mgr. Attila Lévai, PhD.
tel: +421 35 3260657
mobil: +421 908 706655
e-mail: levaia@ujs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť je pre cirkev i celú spoločnosť dôležitým poslaním. Misiologia, diakonia a sociálna práca úzko súvisí, ide v nich o pomoc blížnym, či spoluobčanom a je potrebná nielen pre cirkev, ale aj pre celú spoločnosť. V minulosti hlavne misiologia a diakonia boli takmer úplne zanedbané a v súčasnosti, kedy sociálna starostlivosť je menej účinná, ako predtým, sociálna práca, výpomoc blížnym, spoluobčanom a na to odkázaným je veľmi aktuálna. Považujeme za dôležité, aby v tomto smere vychádzala Reformovaná teologická fakulta v ústrety spoločenským i cirkevným požiadavkám.

Podmienky prijatia pohovor
Ďalšie informácie o štúdiu Upozornenie: UJS bude akceptovať za elektronickú prihlášku, iba takú prihlášku, ktorá bude vytvorená a podaná prostredníctvom Akademického informačného systému UJS, ktorý je dostupný na adrese: e-prihlaska.selyeuni.sk
Uplatnenie absolventov V cirkevnej, štátnej a súkromnej praxi, t.j. v cirkevných a štátnych, ako aj súkromných zariadeniach.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie pre našich poslucháčov je zabezpečené v študentských domovoch Danubius a Čajka. Pre poslucháčov je k dispozícii jedáleň UJS zabezpečujúca dve teplé jedlá denne (obedy a večere).
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredoškolské vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.

Detail školy

Organizátor štúdia Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
Adresa sídla školy Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Kontakt na spoločnosť tel: 0353260657
e-mail: levaia@ujs.sk
web: www.selyeuni.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho

1. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
1 000 €
2. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
3. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
0 €
4. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.