MBA - Master of Business Administration

Štúdium ponúka SMA-GUBS

Dĺžka štúdia 1,5
Štúdium je ukončené titulom MBA - Master of Business Administration
Cena bez DPH 6 650 €
Cena s 20% DPH 7 980 €
Poznámka k cene mesačné splátky, zľavy
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Radlinského 9, Bratislava, 851 03, Bratislava
Kontakt Helena Machánková
mobil: +421 948 285 008
e-mail: office@sma.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Vzdelávaním MBA, alebo MSc si účastníci majú možnosť doplniť svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti o moderné a aktuálne poznatky. Cieľom je silné prakticky orientované vzdelávanie, ktoré má na zreteli zvýšenie šancí na pracovný postup absolventov do pozície vedúceho pracovníka.

Organizácia štúdia

Vzdelávacie programy MBA a MSc sú organizované formou diaľkového štúdia, kombinované s prezenčnými seminármi, vyvinuté medzinárodne renomovanými odborníkmi špeciálne pre zamestnaných ľudí. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku (na požiadanie v nemeckom alebo v anglickom jazyku). Štúdium je prispôsobovaný dopytu a počtu prihlásených účastníkov, otvára sa štvrťročne. Absolventi tohoto študijného programu získajú akreditovaný akademický titul MBA alebo MSc, ktorý spoločnosť SMA udeľuje na základe akreditácie IPE PARIS Management School a Pearson EDEXCEL. Program MBA a MSc obsahuje 8 študijných modulov, Všetky študijné moduly sú spojené s absolvovaním 3 dňového prezenčného seminára. Domáce úlohy a skúšky sú vypracované v systéme MOODLE formou ELearning-u. ELearning je koncipovaný tak, aby sa prehĺbili poznatky získané z konzultácií, prípadne zo študijných materiálov. Výsledky modulu sú hodnotené na základe kreditného systému, spolu 90 ECTS. Na ukončenie štúdia sa vyžaduje napísanie a obhajoba diplomovej práce. Diplomová práca môže pozostávať – podľa aprobácie konzultanta – z vypracovania konkrétneho projektu alebo riešenia problémov manažmentu.

Štúdium je ukončené Na ukončenie exekutívneho štúdia MBA sa vyžaduje napísanie a obhajoba diplomovej práce v minimálnom rozsahu 80 až 100 strán.
Podmienky prijatia Vyžaduje sa osobný pohovor s uchádzačom.
Ďalšie informácie o štúdiu Dôvody pre ktoré by ste sa mali uchádzať o štúdium MBA. Alebo MSc práve v spoločnosti Sales Manager Akademie * Slovakian Manager Academy-GUBS realizuje študijný program v slovenskom jazyku, anglickom a v nemeckom jazyku. * Spoločnosť SMA-GUBS ponúka študentom štúdium popri zamestnaní. * Štúdium MBA, alebo MSc prehĺbi vaše vzdelanie, zvýši vašu profesionalitu a šance na kariérny postup. * Študijný program predstavuje osvedčenú kombináciu teórie a praxe, vychádzajúcej z hospodárskych analýz, s poznatkami a skúsenosťami úspešných manažérov z praxe.
Uplatnenie absolventov vyšší a stredný manažment
Ubytovanie, strava a voľný čas v cene štúdia občerstvenie a obedy a všetky učebné pomôcky

Detail školy

Organizátor štúdia SMA-GUBS
Adresa sídla školy Radlinského 9, 813 84, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0948 285 008
e-mail: office@sma.sk
web: www.sma.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie Master of Business Administration – MBA, MSc, organizovanie seminárov u firemných klientov, kurzov a školení.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

SMA-GUBS

7 980 €
1. MBA - Master of Business Administration
SMA-GUBS
externé, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.