MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia

Štúdium ponúka Súkromná obchodná akadémia AMOS

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Holíčska 2, 85105, Bratislava
Kontakt Ing. Katarína Bederková
tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Organizácia štúdia

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Počet konzultačných dní v školskom roku: 30 (vždy v pondelok 13.45–19.40 hod.). Podrobnejšie informácie na stránke.

Www stránka www.soa-amos.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia Bez prijímacích pohovorov. Uchádzač predloží vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ a uzavrie zmluvu.
Ďalšie informácie o štúdiu Učebný plán pozri na www stránke. Pri podpise zmluvy je potrebné uhradiť 50% školného za príslušný školský rok. Druhá polovica školného sa uhrádza do 31.01. príslušného školského roka.
Uplatnenie absolventov Absolvent získa uplatnenie v podnikateľskej sfére, v štátnej sfére, administratíve, bankovníctve, poisťovníctve.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Je možné prijať aj zahraničných študentov.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná obchodná akadémia AMOS
Adresa sídla školy Holíčska 2, 85105, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
web: www.soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Ponúkame štúdium v nasledovných študijných odboroch:

  • obchodná akadémia, diaľkové štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
  • obchodná akadémia, diaľkové pomaturitné kvalifikačné dvojročné štúdium
  • cestovný ruch, diaľkové pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • cestovný ruch, denné pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • asistent manažéra- denné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná obchodná akadémia AMOS

1. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
2. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
3. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
4. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
5. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.038s
design: widegrafik.