Súkromná stredná odborná škola, vyhľadávanie stredoškolských štúdií

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
68 €
1. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
68 €
2. Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
3. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
4. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
5. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
6. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
7. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
68 €
8. Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné,…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
9. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
68 €
10. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
58 €
11. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
12. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
58 €
13. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
14. Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
15. Mechanik počítačových sietí - IT špecialista
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
16. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
17. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
58 €
18. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
19. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
20. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.084s
design: widegrafik.