Vyhľadávanie vysokoškolských štúdií v Košiciach

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Genetika a molekulárna cytológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
720 €
2. Kynológia - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
3. Geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
4. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Košice
5. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
6. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
7. Zoológia a fyziológia živočíchov
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
8. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
9. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
720 €
10. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
11. Analytická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
12. Biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
720 HUF
13. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
14. Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
720 €
15. Trh a kvalita potravín - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, magisterské
Košice
16. Biofyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
17. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
18. Anorganická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
19. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
790 €
20. Riadenie bezpečnostných systémov - Ing. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, inžinierske
Košice
« predchádzajúca 1 2 3 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.