Vyhľadávanie vysokoškolských štúdií v Košickom kraji

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
2. Učiteľstvo akademického predmetu biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
3. Učiteľstvo akademického predmetu matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
4. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
5. Medziodborové štúdium chémie (1. stupeň štúdia učiteľstva chémie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
6. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Košice
720 €
7. Kynológia - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
8. Kynológia - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
790 €
9. Riadenie bezpečnostných systémov - Bc. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
10. Biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
720 €
11. Farmácia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
12. Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
13. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
720 €
14. Trh a kvalita potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
15. všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
16. Botanika a fyziológia rastlín
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
17. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
18. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
19. Jadrová a subjadrová fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
790 €
20. Riadenie bezpečnostných systémov - Ing. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, inžinierske
Košice
« predchádzajúca 1 2 3 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.181s
design: widegrafik.