Vyhľadávanie stredoškolských štúdií v Bratislavskom kraji

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
2. Podnikanie v remeslách a službách 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
96,30 €
3. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, štvorročné
Bratislava-Nové Mesto
4. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
1 692,89 €
5. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
6. Spoločné stravovanie 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
7. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
8. Kuchár 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
9. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
0 €
10. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
20 €
11. Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy
Junior Achievement Slovensko, n.o.
denné, nadstavbové
Slovenská republika
1 991,64 €
12. S.G.Mercury 8-ročné gymnázium so zameraním na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
13. Čašník, servírka 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
1 991,64 €
14. S.G.Mercury 4-ročné gymnázium zamerané na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
15. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
16. Čašník, servírka 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Bratislava
96,26 €
17. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
1 858,86 €
18. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
9 000 €
19. Námorný strojný dôstojník
Združenie pre námorné vzdelávanie
denné, pomaturitné
Bratislava
0 €
20. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.062s
design: widegrafik.