Všeobecné na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
597 €
1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
2. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
3. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
20 €
4. Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy
Junior Achievement Slovensko, n.o.
denné, nadstavbové
Slovenská republika
5. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
6. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
597 €
7. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
1 858,86 €
8. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 692,89 €
9. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.049s
design: widegrafik.