Právne vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
2 100 €
1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
denné, bakalárske
Bratislava
1 990 €
2. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 100 €
3. Medzinárodné a diplomatické štúdia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, magisterské
Bratislava
1 350 €
4. Verejná správa a styk s verejnosťou
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, bakalárske
Bratislava
4 360 €
5. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
1 600 €
6. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, bakalárske
Bratislava
1 700 €
7. Európske štúdia a verejná správa
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, magisterské
Bratislava
750 €
8. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
9. LL.M – Master of Law
Mondo International Academy
diaľkové, magisterské
Bratislava
2 190 €
10. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
2 000 €
11. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, magisterské
Skalica
2 290 €
12. Právo - magisterný stupeň štúdia, denné štúdium
Fakulta práva PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
1 400 €
13. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, bakalárske
Skalica
2 090 €
14. Právo - magisterný stupeň štúdia, externé štúdium
Fakulta práva PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
2 100 €
15. Medzinárodné a diplomatické štúdia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
denné, magisterské
Bratislava
2 000 €
16. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, magisterské
Skalica
2 490 €
17. Trestné právo, Medzinárodné právo, Občianské právo,Teória a dejiny…
Fakulta práva PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 400 €
18. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
5 100 €
19. Executive Master of Laws (LLM) – Commercial Law
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.069s
design: widegrafik.