Sociálne vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Učiteľstvo psychológie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
660 €
2. Politológia - Liberálne štúdiá
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
denné, bakalárske
Bratislava
1 890 €
3. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
4. Masmediálna a marketingová komunikácia, externé štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
2 190 €
5. Masmediálna a marketingová komunikácia, denné štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
1 890 €
6. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
7. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
750 €
8. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 490 €
9. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 190 €
10. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 190 €
11. Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň -…
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
12. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
2 490 €
13. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
14. Marketingová komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
15. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
2 090 €
16. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
2 090 €
17. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
18. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
260 €
19. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
20. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.072s
design: widegrafik.