Rôzne - štúdiá na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
597 €
1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
top
597 €
2. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
3. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
4. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
1 692,89 €
5. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 858,86 €
6. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
20 €
7. Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy
Junior Achievement Slovensko, n.o.
denné, nadstavbové
Slovenská republika
8. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
9. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.053s
design: widegrafik.