Služby - štúdiá na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
0 €
1. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
2. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
3. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
4. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
5. Podnikanie v remeslách a službách 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
58 €
6. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
96,30 €
7. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
8. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
9. Štúdium a práca v Nemecku - program The Job of my Life
Bc. Tomáš Daniška - LABORA
kombinované, trojročné
Martin
0 €
10. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
11. Kuchár 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Bratislava
0 €
12. denné štvorročné štúdium s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
denné, štvorročné
Skalica
58 €
13. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
14. Čašník, servírka 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
15. Spoločné stravovanie 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
96,30 €
16. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, štvorročné
Bratislava-Nové Mesto
58 €
17. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
18. Kuchár 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
19. Čašník, servírka 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Bratislava
58 €
20. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.062s
design: widegrafik.