Prírodné vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
2. Aplikovaná chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
3. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
4. Chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
5. Biotechnológie
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
6. Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, doktorandské
Trnava
top
7. Biomedicínska chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
0 €
8. Molekulárna biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, doktorandské
Trnava
9. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
10. Botanika a fyziológia rastlín
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
11. Fyzika kondenzovaných látok
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
12. Biofyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 400 €
13. Životné prostredie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
14. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
15. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
16. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
17. Geografia - štruktúra krajiny a jej transformácia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
2 000 €
18. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, magisterské
Skalica
19. Učiteľstvo akademického predmetu biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
20. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.061s
design: widegrafik.