Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Štúdium ponúka Inštitút priemyselnej výchovy

Dĺžka štúdia 2 roky - 4 semestre
Štúdium je ukončené titulom Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín podania prihlášok 30.4.2018
Lokalita štúdia Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina
Kontakt Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Po ukončení vzdelávania Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: absolvent získa spôsobilosť na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v triedach školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podrobnejšie informácie sú špecifikované vo Vyhláške č. 437/2009 Z.z.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdia: akademický rok 2018/2019 Štúdium realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra špeciálnej pedagogiky. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5.-9. ročník ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky). Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Vzdelávanie je organizované formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Www stránka www.ipvza.sk/specialna-pedagogika/specialna-pedagogika-osob-s-poruchami-komunikacie/
Podmienky prijatia Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú.
Ďalšie informácie o štúdiu Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu priemyselnej výchovy. Poslucháči majú k dispozícii dostupnú literatúru. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Detail školy

Organizátor štúdia Inštitút priemyselnej výchovy
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina
Kontakt na spoločnosť tel: 041 / 5621 183; 0908 277 38
e-mail: ipv@ipvza.sk
web: www.ipvza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Rozširujúce, inovačné , aktualizačné a špecializačné štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľov,vychovávateľov a majstrov OV. Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, História, Telesná výchova, Psychológia, a iné. Doplňujúce pedagogické štúdium. Rekvalifikačné štúdiá: Základy práce na počítači Jazykové kurzy angličtiny pre všetky stupne pokročilosti pre individuálnych zamestnancov a firmy. Prípravné kurzy v rôznych odboroch.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Inštitút priemyselnej výchovy

top
1. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
4. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
5. Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.