INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Štúdium ponúka BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA

Dĺžka štúdia 3 roky (6 semestrov)
Cena (neplatca DPH) 799 €
Poznámka k cene za semester
Lokalita štúdia BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Námestie slobody 3, 974 01, Banská Bystrica. Galanta, Liptovský Mikuláš, Prešov
Kontakt Kancelária prvého kontaktu
tel: +421 / 48 / 472 53 33
fax: +421 / 48 / 472 53 25
e-mail: bivs@bivs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdium je zamerané na profesijnú prípravu pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku a správu informačných systémov, ale aj na prípravu kvalifikovaných manažérov, ktorí nie sú špecialistami v oblasti informatiky, avšak sú zodpovední za spracovanie informácií a ich ochranu.

Organizácia štúdia

Pre záujemcov je možnosť vysokoškolského štúdia v prezenčnej a kombinovanej foriem:

  • v SÍDLE ŠKOLY V BANSKEJ BYSTRICI
  • v KONZULTAČNÝCH STREDISKÁCH: GALANTA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A PREŠOV

Výučba zahŕňa prednášky, semináre a cvičenia podľa stanoveného študijného plánu.

Www stránka www.bivs.sk
Štúdium je ukončené Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce. Udelenie titulu Bc.
Podmienky prijatia Prijímacie pohovory na BIVŠ pre akademický rok 2012/2013 sú BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.
Ďalšie informácie o štúdiu DNI OTVORENÝCH DVERÍ V roku 2012 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na BIVŠ, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica dve vlny kampane DNI OTVORENÝCH DVERÍ. Príďte sa opýtať na všetko, čo Vás zaujíma priamo do sídla školy v Banskej Bystrici alebo do konzultačných stredísk v Galante, Liptovskom Mikuláši a Prešove. Môžete si vypočuť krátku prezentáciu o výhodách a možnostiach štúdia na BIVŠ, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica a taktiež si pozrieť priestory a vybavenie učební. Časový harmonogram začiatkov prezentácií: 8:30 hod., 10:00 hod., 12:00 hod., 14:00 hod. a 15:15 hod. TERMÍNY DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2. VLNA 14. jún 2012 16. august 2012 23. august 2012 6. september 2012
Uplatnenie absolventov Absolvent získa všeobecné i odborné vzdelanie pre výkon špecializovaných a manažérskych funkcií v oblasti informačných systémov a spracovania informácií. Má celkový prehľad o význame informatiky a informačných systémov v podniku, o používaní technickej infraštruktúry a o elektronickej komunikácii. Môže sa uplatniť ako manažér projektov informačných systémov, audítor informačných systémov alebo správca informačných systémov.

Detail školy

Organizátor štúdia BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Adresa sídla školy Cesta na štadión 7, 97404, Banská Bystrica
Kontakt na spoločnosť tel: +421 / 48 / 47 25 333
fax: +421 / 48 / 47 25 325
e-mail: bivs@bivs.sk
web: www.bivs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

vysokoškolské vzdelávanie

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA

795 €
1. BANKOVÝ MANAŽMENT
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
externé, bakalárske
Banská Bystrica, Galanta, Liptovský Mikuláš, Prešov
910,80 €
2. OCEŇOVANIE MAJETKU
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
denné, bakalárske
Liptovský Mikuláš
870 €
3. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A MANAŽMENT
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
denné, inžinierske, magisterské
Liptovský Mikuláš
774 €
4. BANKOVÝ MANAŽMENT
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
externé, bakalárske
Galanta
892 €
5. INFORMAČNÉ TECHNÓLOGIE A MANAGEMENT
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
denné, inžinierske
Banská Bystrica, Galanta, Liptovský Mikuláš, Prešov
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.106s
design: widegrafik.